Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Základní školy  a mateřské školy Řevničov

 

Školská zařízení sídlí ve stávajících  prostorách školních budov v Řevničově. Naším prvořadým cílem je  poskytnout všem žákům dobré studijní zázemí a nabídnout širokou škálu volnočasových aktivit k rozvoji jejich schopností a dovedností.

 

Výuka od 25.ledna

 

Současná epidemická situace bohužel neumožňuje návrat dalších ročníků do škol. Od 25. ledna tedy nedochází

k žádné změně a i nadále se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci prvního a druhého ročníku, pro ostatní žáky

platí obvyklý rozvrh distančních online hodin v MS Teams.
 

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Evropský den jazyků 2020

V pátek 25.9.2020 jsme ve škole stejně jako v minulých letech společně oslavili Evropský den jazyků. Jedná se o den podpory jazykového vzdělávání v Evropě, který se slaví každoročně 26. září. Letošní Evropský den jazyků nese v naší škole název o 9 písmenech „OUR EUROPE“ (česky „Naše Evropa“), kdy každá třída dostala arch papíru se „svým písmenem“ a do tohoto písmena umístila vlastní výtvarné vyjádření daného evropského státu.

Třídy byly rozděleny takto - 1. třída: Česká republika, 2. třída: Itálie, 3. třída: Španělsko, 4. třída: Rakousko, 5. třída: Maďarsko, 6. třída: Chorvatsko, 7. třída: Slovensko, 8. třída: Polsko a 9. třída: Velká Británie.

Žáci a učitelé byli za svoje snažení odměněni sladkou odměnou a žáci 1. třídy dostali dokonce dárkové předměty od Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce MŠMT.

Jaké jsou vlastně hlavní cíle Evropského dne jazyků?

 • zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání,
 • podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění,
 • propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy
 • a povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

 

Věřím, že si žáci, žákyně i učitelé užili výrobu svých papírových bannerů s evropskými státy a že si také na školní výstavce rádi prohlédnou plakáty svých spolužáků. Tímto bych ráda všem třídám poděkovala za jejich skvělou spolupráci a těším se na Evropský den jazyků v roce 2021.

Mgr. Dana Stružková – vyučující anglického jazyka                                 

FOTOGALERIE

Adaptační kurz

V úterý 15.9.2020 se konal na naší škole již tradiční adaptační kurz pro 6. ročník, který od září „nastoupil“ na 2. stupeň základní školy. Zkušený lektor Mgr. V. Vácha se žákům a žákyním věnoval 2 vyučovací hodiny a myslím, že spolu prožili výborný čas. První vyučovací hodinu byl s žáky i třídní učitel Mgr. J. Vondrášek a 2. vyučovací hodinu byla s žáky školní metodička prevence.

Žáci formou dotazníku a zábavných her popisovali a hodnotili vlastní kolektiv. V soutěžích žáci spolu obvykle spolupracovali, nevytvářeli přehnaně konkurenční prostředí a v učebně vládla poklidná a pohodová atmosféra. Během celého adaptačního kurzu se mnohokrát opakovalo a zdůrazňovalo, jak důležitá jsou pravidla a stanovování hranic. Při zadávání anonymního dotazníku musely být žákům vysvětleny pojmy „šikana, kyberšikana, lhostejnost a tolerance.“

Věřím, že si tento adaptační kurz všichni (i pak lektor) užili a že dopomohl ke zkvalitnění dosavadních vztahů ve třídě a k bezproblémovému začlenění nových žáků do tohoto třídního kolektivu.

 

Mgr. Dana Stružková

školní metodička prevence

ak1             ad2              ad3

Rodiče vítáni

Naše škola splnila všechna kritéria pro udělení certifikátu za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 

 

Certifikát si můžete prohlédnout zde.

Specifika školy

 

 • škola je otevřená všem dětem, rodičům a široké veřejnosti
 • výuka anglického jazyka rodilým mluvčím již 3. rokem
 • výuka anglického jazyka pro všechny žáky základní a mateřské školy
 • interaktivní styl vyučování s důrazem na kritické myšlení, vlastní názor a rozvoj osobnosti
 • tvůrčí atmosféra školy umožňující individuální přístup
 • konzultace podle potřeb žáků ve všech předmětech
 • spolupráce se školami v okolí
 • široká nabídka zájmových kroužků

Šablony II pro ZŠ a MŠ Řevničov REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011666

je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.