Obsah

Další dokumenty a Organizační řád školy

 

Zde si můžete stáhnout dokumenty, formuláře a Organizační řád školy, které jsou rovněž k dispozici v kanceláři školy.

 

 

evidenční list dítěte

generální souhlas zákonných zástupců

kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

školní řád

žádost a přihláška k přijetí dítěte do mateřské školy

zmocnění k odvádění dítěte

výroční zpráva 2018/2019