Obsah

Předvánoční krmení nejen zvířátek :)

Předposlední školní den letošního roku šestá třída využila ke konání dobra. Po předchozí domluvě s pány myslivci z místního mysliveckého sdružení šesťáci vyrazili zakrmit lesní zvěř, která v zimě nemá dostatek běžné potravy. Po cestě sledovali a poznávali zvířecí stopy a nebyla nouze ani o jinou zábavu - koulování samozřejmě také nemohlo chybět.
Nakonec proběhlo i "krmení" dětí, tedy svačina v pohodě opečených špekáčků. Po celou dobu panovala parádní nálada. Není tedy vyloučeno, že dneškem započala nová třídní tradice...

v1v2v3v4

v5v6v7

Návštěva muzea T.G.Masaryka v Lánech 

Dne 18. října navštívila 9. třída muzeum T.G. Masaryka v Lánech. Žákům byla představena v přednášce osobnost T.G. Masaryka a jeho rodiny, k vyplnění rovněž dostali pracovní listy. Následně navštívili Muzeum Alice Masarykové a Českého červeného kříže, rovněž se zašli podívat na lánský hřbitov na hrob T.G. Masaryka. Exkurzi zakončila procházka po obci a v okolí lánského zámku.

FOTOGALERIE

Exkurze do botanické zahrady Praha Troja

 

Dne 2. 6. 2022 se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy exkurze do botanické zahrady. Počasí se nám velmi vydařilo a všem se nám v zahradách líbilo.

Prošli jsme krásné venkovní expozice. V závěru jsme se vydali do skleníku

Fata Morgana. Zde bylo možné vidět rostliny z celého světa.

Navíc tu ještě poletovali vzácní motýli. Cesta zpět nám rychle uběhla.

 

FOTOGALERIE 

Návštěva památníku Lidice

 

idice 1Dne 25. dubna 2022 se žáci 9, 8. a 7. třídy vypravili navštívit památník v Lidicích. Pro žáky byl připraven bohatý program

zahrnujícípřednášku o dějinách obce Lidice a událostech 9. a 10. června 1942, dále skupinová práce v lidické galerii

a na závěr komentovaná prohlídka památníku. Posléze žáci navštívili Zoopark v Zájezdu na Kladensku. I přes nepříliš

                                     příznivé počasí se exkurze vydařila.                                                    

                                                                 

                                     FOTOGALERIE

****************************************************************************************************************

"Řevničovská šlápota"

 

Již 5. ročník turistického  pochodu „Řevničovská šlápota“ proběhl tuto

sobotu 14. 5. 2022. Společně jsme vyšli z Řevničova směr

Kroučová, kde jsme prozkoumali  Uhelnou stezku. Jako již tradičně nás čekal   turistický

kvíz a občerstvení na trase. FOTOGALERIE 

p3

 

 

 

****************************************************************************************************************************

Škola v přírodě Střelské Hoštice

 

V pondělí žáci prvního stupně odjeli na školu v přírodě do Střelských Hoštic.

Počasí nám přeje a tak se nejen učíme, ale využíváme i hezkého počasí k venkovním aktivitám.

 

FOTOGALERIE

 

sh1sh2s3

„Oslava Velikonoc“

 

„Oslava Velikonoc“proběhla na naší škole  v úterý 12.4. Pro všechny návštěvníky akce byla připravena v prostorách

školy výstava prací našich žáků s velikonoční tematikou. Jako doprovodný program probíhaly výtvarné dílny

a soutěže s velikonoční tematikou.  FOTOGALERIE

Ekologická abeceda

 

Olympiáda s názvem Ekologická abeceda se konala v úterý 19.4. Celkem byly 4 kategorie - my se účastnili pouze ve 2. a 3. kategorii.

Ve 3. kategorii jsme se nejlépe umístili na 10. místě s Terezou Fejfarovou a Ludmilou Kefurtovou z 22 týmů. Ve druhé kategorii, kde

byly snazší otázky se podařilo sedmákům umístit na 3. a 7. místě z 26 týmů. Soutěž probíhala od rána, kde jsme se nejprve zapsali

v botanické zahradě, poté jsme se přemístili do klubovny DDM, kde se konala přednáška o plastech. Po přednášce jsme se vrátili

do botanické zahrady, kde 2. a 3. kategorie měla odlišné stezky s úkoly. Soutěž probíhala po dvojicích. Když žáci trasu dokončili,

mohli si projít otázky znovu a zároven jsme si mohli prohlédnout areál s místy, kde chovají různé druhy bažantů a včely.

Než jsme vše prošli, tak začalo vyhlašování výsledků. První 3 dvojice byly v každé kategorii odměněni výběrem masožravé rostliny

a sladkosti.

 

mik23

Myslete na své zdraví, neriskujte, prosím!

V úterý 21.12.2021 se žáci 8. a 9. ročníku mohli účastnit preventivního programu na téma "Úrazy páteře, bezpečnost při sportování a každodenních činnostech" díky projektu BanalFatal (viz https://banalfatal.cz). Problematika úrazů páteře je stále velmi aktuální a tato beseda representuje primární prevenci založenou na živé debatě a podprahovém vnímání reality i okolností, za kterých fatální chyby nastávají.

S úrazy míchy se často setkáváme při banálních situacích, jako jsou skoky po hlavě do vody, uklouznutí či pády. Je třeba myslet na to, jak křehká a zranitelná je páteř, a co následuje po poškození míchy – většinou trvalé ochrnutí. V České republice je 150 případů poškození míchy ročně,

což není zanedbatelné číslo!

Vizí společnosti BanalFatal je vést primární prevenci a vidět rapidní snížení úrazů páteře. Zároveň je zde cíl, aby veřejnost tušila, že existují paraplegici a tetraplegici – vypadají na vozíku mnohdy zdravě. Ale bohužel opravdu nemohou chodit a mají také zdravotní komplikace související s jejich zdravotním stavem. Lze sledovat, že díky shovívavosti a informovanosti více a více přijímá veřejnost handicapované

lidi jako sobě rovnocenné.

Turnaj piškvorek

Školní parlament připravil pro své spolužáky turnaj piškvorek. Do soutěže se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Hrajeme každou velkou přestávku do 26.listopadu 2021.

piš1pič2

Zakončení školního roku 

30.6.2021  proběhlo v tělocvičně školy  slavnostní zakončení školního roku. Žáci školy byli oceněni za své úspěchy, kterých ve školním roce dosáhli. Rozloučili jsme se také se žáky devátého ročníku, kterým přejeme hodně štěstí a úspěchů v budoucím středoškolském studiu a životě.

 

FOTOGALERIE

Dopravní výchova pro žáky 2. stupně

V úterý 29.6.2021 do naší školy zavítal pan Ing. M. Polách - Krajský koordinátor BESIP, který žákům 6.-9. třídy poutavě zopakovat problematiku dopravní výchovy, pravidla silničního provozu, dopravní značky, povinnost nosit cyklistickou přilbu do 18 let, používání bezpečnostních pásů v autě, chůzi v silničním provozu, rady pro zvýšení viditelnosti chodce, pravidla pro přecházení vozovky a mnoho dalších užitečných informací před blížícími se letními prázdninami.

Věřím, že přednáška žáky zaujala a použijí získané poznatky ke zvýšení nejen vlastní bezpečnosti, ale i osob v jejich okolí...

Mgr. Dana Stružková - školní metodik prevence

mik

ŠKOLNÍ VÝLET - MACHŮV MLÝN

 

Ve středu 23. června se osmá a devátá třída vydala na třídenní školní výlet do Machova Mlýna. Ráno jsme vyjeli vlakem z Rakovníka do Všesulova a odtud pěšky do kempu. Cesta to byla dobrodružná, protože kvůli častým dešťům se zvedla hladina vody, a brody se pro některé z nás staly těžkými překážkami.

Kolem poledne jsme dorazili do kempu, ubytovali jsme se v chatkách a začal náš adrenalinový program. Nejprve nás čekala horolezecká stěna a obří houpačka, kterou si všichni velmi užili. Před večeří jsme se ještě stihli vykoupat v bazénu.

Druhý den dopoledne nás čekal lanový park, odpoledne jsme se vyřádili u bazénu s vypůjčenými paddleboardy a šlapadly. Večer jsme rozdělali oheň a opékali buřty.

Poslední den nás vzbudil déšť a vypadalo to, že už nestihneme nic z našeho programu. Počasí se ale nakonec umoudřilo, a tak jsme zkusili ještě poslední atrakci – Zipline. Po obědě jsme se vydali na cestu zpět, tentokrát poučeni a vybaveni botami do vody.

Výlet jsme si užili, vyzkoušeli jsme si spoustu adrenalinových atrakcí a zažili spousty legrace.

 

žáci 8. a 9. třídy

FOTOGALERIE

 

 

Letní tábor Soseň 2020

16.8.-22.8.2020

 

 

 

 

Šestý den 21.8.

 

Dnešní dopoledne přijeli do tábora zástupkyně Lesů ČR, vyprávěly nám zájimavosti o přírodě a společně jsme vyráběli ozdoby z přírodních materiálů. Odpoledne se neslo v duchu her. V táboře bylo vytvořeno devět stanovišť, kde jsme získávali body a sladké odměny. Počasí nám přálo a tak nevadilo ani pár kapek vody na osvěžení.

 

Několik fotografií z šestého dne naleznete zde.

 

Pátý den 20.8.

 

Dnešní den jsme zahájili turnajem v přehazované mezi jednotlivými oddíly. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina batikovala trička, které jsme si s sebou přivezli z domova, druhá skupina se účastnila předníšky o sokolnictví, pak se obě skupiny vyměnily. Po večeři nás čekala bojová hra, museli jsme najít indicie, které nás dovedly k pokladu.

 

Několik fotografií z pátého dne naleznete zde.

 

Čtvrtý den 19.8.

 

Na dnešní den jsme měli naplánovaný celodenní výlet na "Svatého Huberta". Do cíle jsme došli kolem poledne, společně jsme si uvařili na ohni gulášovou polévku. Po obědě jsme pokračovali do Jesenice, kde nás čekala sladká odměna. Do tábora jsme dorazili po 17. hodině a celkem jsme ušli 18 km.

 

Několik fotografií ze čtvrtého dne naleznete zde.

 

Třetí den 18.8.

 

Dnešní den jsme zahájili malováním putovních kamenů, které rozmístíme  zítra na celodenním výletě. Po odpoledním klidu nás překvepil déšť a chvíli jsme se dívali na pohádky. Jakmile se počasí umoudřilo byla zahájena celotáborová olympiáda "Soseň  2020". Po večeři nás čekal táborák.

 

Několik fotografií z třetího dne naleznete zde.

 

Druhý den 17.8.

 

Prní den jsme zahájili ranní rozcvičkou, následoval dopolední program, jednotlivé oddíly si vytvořily své vlajky a složily oddílový pokřik. Po odpoledním klidu jsme všichni vyrazili na průzkum okolí tábora. Cestou jsme lesem jsme si zahráli několik her a soutěží, za které jsme při večerním nástupu rozdávali body. Po večeři nás čekala diskotéka.

 

Několik fotografií z druhého dne naleznete zde,

 

První den 16.8.

 

Dnes jsme společně odjeli na letní tábor Soseň. Po příjezdu jsme se zabydleli do svých chatek, prozkoumali okolí tábora a seznámili se s programem, který nás čeká. 

 

Několik fotografií z prvního dne naleznete zde.

2. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce!


Ve čtvrtek 27.2.2020 jsme se účastnili okresního kola Soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk v Domě dětí a mládeže v Rakovníku.aj sout
Školu v mladší kategorii representovaly žákyně 7. třídy (T. Fejfarová, L. Kefurtová a B. Kořánová). Terka Fejfarová po úspěšném vyplnění testu a poslechu postoupila do dalšího kola a po zvládnutí pohovoru v angličtině obhájila nádherné 2. místo – moc jí gratulujeme! Liduška Kefurtová obsadila 12. místo a Bára Kořánová 20. místo.
Kategorii „Starší žáci“ reprezentovali z 9. třídy Ondřej Ballon (18. místo), Aneta Drekslerová (20. místo) a Petr Sedláček (15. místo).

Všem žákyním a žákům patří velká pochvala a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dana Stružková, vyučující anglického jazyka

Hurá! Opět úspěch v Rakovníku na soutěži "English Travelling 2020"

V pondělí 17.2.2020 jsme se opět vydali do Rakovníka na anglickou soutěž "English Travelling 2020", která se každoročně koná na Integrované střední škole (ISŠ) v Rakovníku. Naši školu reprezentovala celkem 2 soutěžní družstva: 8. ročník (Z. Fecková, L. Kutišová a A. Vyskočil) a 9. ročník (O. Ballon, P. Sedláček a A. Drekslerová). Po testu, poznávání postav ze světa hudby a složení tajenky podle indicií získali žáci 8. třídy celkem 36 bodů.diplom
Deváťáci postoupili do finále a čekal na ně poslední a vskutku nelehký úkol – předvést scénku na téma „Udílení cen za hudbu“. Tohoto zadání se všichni 3 soutěžící zhostili velmi dobře a obsadili 1. místo.

 

Domů si odvážíme nezapomenutelné zážitky a v dubnu se účastníme 2denního školního zájezdu do Berlína s žáky Integrované střední školy Jirkov v Rakovníku.
 

Myslím, že čas a vynaložená energie před soutěží přinesly svoje ovoce.
 

Děkuji všem za vzornou reprezentaci naší školy

Mgr. Dana Stružková, vyučující anglického jazyka                                                                                  FOTOGALERIE

Myslete na své zdraví, neriskujte!

V pondělí 20.1.2020 se žáci 6. a 7. ročníku mohli účastnit preventivního programu na téma "Úrazy páteře, bezpečnost při sportování a každodenních činnostech" díky prjektu BanalFatal (viz https://banalfatal.cz).
Problematika úrazů páteře je stále velmi aktuální a seminář representuje primární prevenci založenou na živé debatě a podprahovém vnímání reality i okolností, za kterých fatální chyby nastávají.

S úrazy míchy se často setkáváme při banálních situacích, jako jsou skoky po hlavě do vody, uklouznutí či pády. Bohužel si málokdo před úrazem uvědomuje, že možné následky mohou být fatální. Poškození míchy bývá někdy až neměnné a trvalé.

Pondělní seminář vedli dva lektoři: Václav Pokorný a Martin Záruba, který je na invalidním vozíku a žákům mohl sdělit svůj životní příběh. Pan Martin popsal situaci a okolnosti, které vedly k tomu, že je nyní na invalidním vozíku.

Je třeba myslet na to, jak křehká a zranitelná je páteř, a co následuje po poškození míchy – většinou trvalé ochrnutí. V České republice je 150 případů poškození míchy ročně, což není zanedbatelné číslo!

Vizí společnosti BanalFatal je vést primární prevenci a vidět rapidní snížení úrazů páteře. Zároveň je zde cíl, aby veřejnost tušila, že existují paraplegici a tetraplegici – vypadají na vozíku mnohdy zdravě. Ale bohužel opravdu nemohou chodit a mají také zdravotní komplikace související s jejich zdravotním stavem. Lze sledovat, že díky shovívavosti a informovanosti přijímá veřejnost handicapované lidi jako rovnocenné.

Myslím, že seminář byl velmi aktuální a podnětný. Lektoři zmínili i tak podceňované aktivity jako skákání na trampolíně, lyžování, snowboarding apod. Při těchto aktivitách se mohou lehce podcenit ochranné pomůcky nebo pravidla použití, např. na trampolíně má skákat vždy pouze jedna osoba! Pokud podceníme či ignorujeme bezpečnostní pravidla a zásady, můžeme se stát být svědky zranění, nebo vážnějšího zdravotního problému.

V březnu by se stejný seminář měl konat pro žáky 8. a 9. ročníku a věřím, že bude stejně povedený a poučný.

Mgr. Dana Stružková, školní metodik prevence

      Ekologická soutěž

 

Ve středu ráno odjelo 18 žáků naší školy do botanické zahrady v Rakovníku. Ekologická soutěž pro dvojice byla zaměřena na ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl. V rámci doprovodného programu vyslechli nejstarší žáci zajímavou přednášku na toto téma, mladší si týmově zasoutěžili v Bioriskuj. V rámci vlastní soutěže čekalo na mladší žáky dvacet otázek s výběrem odpovědí, osmáci a deváťáci už museli zvládnout poznávačku i bez nápovědy.bo.sout.
A výsledky? Nejlépe se umístila dvojice děvčat ze sedmičky – Terka Fejfarová a Liduška Kefurtová byly po první části soutěže s 15 body na druhém až čtvrtém místě a postoupily do „rozstřelu“ o konečné pořadí.  A i když jim v rozstřelu štěstí nepřálo je čtvrté místo z 34 dvojic vynikajícím výsledkem. Gratulujeme. Z mladších žáků získaly nejvíce bodů dvojice Matěj Macek a Sam Cýrus (11 bodů) a Radim Suk s Tomášem Holým (10 bodů). Mezi nejstaršími nejvíce zabodovaly Lucka Rzadkovská s Nikolou Osinovou z devítky.
V říjnu nás čeká Botanická soutěž pro jednotlivce.                                                                                   FOTOGALERIE

Ferraty Děčín

V pátek 25.října jsme jeli do Děčína dokončit to, co jsme nestihli o zeměpisnou exkurzi. Netušili jsme co nás přesně čeká. Po příjezdu nás instruktoři rozdělili na 2 skupiny- 6.+7. třídu a 8.+9.třídu. Ti mladší dostali výzbroj na lezení po skalách – helmu, rukavice,……. Po rozdělení ještě na menší, asi pětičlenné skupinky, jsme se vydali k Pastýřské stěně. Každá skupina se první naučila, jak se bezpečně přichytit na lano, pak už začal tolik očekávaný výstup nahoru po skále. Měli jsme několik instruktorů a lezli více tras. Za krásného slunečného počasí jsme šplhali nahoru. Kdo se bál, mohl zůstat dole. Na konci všichni museli zdolat tzv. Karlův most po laně mezi  skalami. Ti starší se v ten okamžik projížděli na koloběžkách a užívali si prohlídku města.  Na vrcholu byl krásný výhled na Děčín a údolí Labe. Pak se obě skupiny vyměnily a vše se opakovalo. Po obědě se ještě vyrazilo na kamennou rozhlednu – Děčínský Sněžník.

Počasí nám přálo, vše perfektně vyšlo a my jsme si to náramně užili. Moc nás to bavilo a rádi bychom to někdy zopakovali.

Žáci 7.třídy                                                                                                                           FOTOGALERIE

Mikulášská nadílka

 

Dnes navštívil naši základní a mateřskou školu Mikuláš s anděli a čerty. Pro všechny děti a žáky byla ikulda

připravena nadílka v podobě adventního kalendáře a sladkých balíčků.

 

FOTOGALERIE

H a l l o w e e n

allTento čtvrtek 24.10.2019 proběhla v prostorách školy Halloweenská párty. Pro všechny přítomné byla připravena řada soutěží, diskotéka a úniková místnost. Na závěr byly vyhlášeny nejlepší masky. 

 

Fotogalerie

Letní tábor "Pnětluky 2019"

taborák

Již třetím rokem pořádala naše škola letní tábor pro naše žáky.  Prožili jsme společně krásný týden v přírodě ve srubovém táboře Pnětluky. Pro všechny táborníky byl připraven bohatý program se spoustou soutěží a her. Několik fotogarfií z našeho pobytu naleznete zde.

Na závěr školního roku jsme uspořádali zahradní slavnost, počásí nám přálo, všichni jsme si užili spoustu zábavy a zazpívali společně s kytarou.

Fotografie z naší akce naleznete zde.

Adapťák pro naše šesťáky.....

V pátek 13.9.2019 se v naší škole konalo "adaptační setkání pro 6. třídu", které si vzalo za cíl několik věcí:
společně strávit čas ve škole, prostě být spolu a neučit se, ale přesto se učit...

Učit se být spolu, užívat si společné strávený čas, kdy jsme ve škole se spolužáky, zažít nové zážitky a srandu při společných hrách, prožítadaptákspolečný čas s novou třídní učitelkou a začít vytvářet nové zdravé vztahy, dát si banány a jablíčka a hodně se spolu nasmát...

Žáci byli na začátku rozděleni do celkem 4 skupin (Smažáci, Řízci, Bramboráci a Cheeseburgeři), hráli různé hry (Tichá pošta, Vytvoř co nejdelší pruh z barevného papíru, Vlasatá řada, Tetička Sally a další).

Během 5 vyučovacích hodin byly se žáky paní učitelka Stružková, p. uč. Schejbalová a p. uč Mikovcová.
Věřím, se adaptační setkání povedlo. Myslím, že přispělo k vytváření dobrých vztahů a přátelské atmosféry v 6. třídě.

Mgr. Dana Stružková (třídní učitelka)

FOTOGALERIE

                                     Vídeň překrásná a slunečná

Za naše vítězství v anglické soutěži jsme se ve středu 5.6.2019 vydali s žáky ISŠ Jirkov na celodenní výlet do rakouské metropole.
Vídeň je opravdu překrásné město na řece Dunaj. Mohli jsme shlédnout mnoho památek a pamětihodností, např. Dóm sv. Štěpána, Schönbrunn - letní rezidence Habsburků, státní opera, Albertina, hotel Sacher, císařská hrobka a Mozartův dům. Počasí bylo velmi teplé, proto jsme se těšili do stínu tisů a habrů v bludišti v zámeckém parku. Dále jsme navštívili Dům moře v centru města, který představuje tropické sladkovodní a mořské ryby, největší rakouské akvárium, jedovaté plazy, zážitková akvária, krokodýlí park, tropické jedované žáby a mnoho dalšího. Jako poslední atrakce Vídně jsme obdivovali vídeňský architektonický skvost a zajímavost, kterou je Hundertwassehaus - barevné originální domy postavené Friedersreichem Hundertwasserem.viden
Zájezd byl skutečně velmi poučný, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o Vídni, strávili společně krásný den a mohli ochutnat světoznámý dort Sacher, vídeňskou kávu a k obědu si dát i vídeňský řízek...

FOTOGALERIE

 

Mgr. Dana Stružková                                                                                                                          
vyučující anglického jazyka

Charitativní akce pro psí útulek v Rakovníkupes

 

Žáci školního parlamentu připravili o víkendu charitativní akci na podporu psího útulku v Rakovníku. Pro ty, kteří přišli podpořit dobrou věc, byly připraveny běžecké a cyklistické trasy. Celá akce byla odstartována v neděli 28.4. ve 14 hodin z hřiště ve Vosykově ulici. I přes nepřízeň počasí se na start dostavilo 87 účastníků a pro psí útulek se vybralo 10.776 Kč. Zvláštní poděkování patří Boxerskému oddílu z Řevničova, který přispěl částkou 3.500 Kč a Pivovaru Máša, který nás podpořil částkou 2.000 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a podporu.

Žáci školního parlamentu při ZŠ a MŠ Řevničov

FOTOGALERIE

ŘEVNIČOVSKÁ ŠLÁPOTA

Základní škola  a mateřská škola Řevničov uspořádala  pro žáky a jejich rodiče, učitele, vychovatele a všechny obyvatelesla Řevničova již 4. ročník pochodu přírodou. Na startu se sešlo více jak 100 účastníků, počasí přálo a tak nezbývalo nic jiného než se vydat na trasu směr Louštín. Cestou nás čekaly soutěže, v cíli malé občerstvení a sladká odměna.

FOTOGALERIE

Jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie

Žáci naší školy se účastnili v termínu od 17.3. do 22.3.2019 jazykově-poznávacího zájezdu do Velké Británie .londýn
Jak poznávali krásy Londýna, Southwicku, Shorehamu Beach, Brightonu, Portsmouthnu, Hastingsnu, britskou kulturu a kuchyni, anglické počasí a mnoho dalšího se dočtete zde.

Několik fotografií z našeho pobytu naleznete ve fotogalerii.

Soutěž mladých zdravotníků

Žákyně druhého stupně se zúčastnily Soutěže mladých zdravotníků. která se uskutečnila pod záštitou Českého červeného kříže. zdravSoutěžící plnili různé úkoly spojné s poskytnutím první pomoci. I přes nepřízeň počasí jsme si dopoledne užili a naučili se mnoho užitečných dovedností.

FOTOGALERIE

 Strom, který ochotně dával (The Giving Tree) – 7. třída

V pátek 3.5.2019 jsme během hodiny anglického jazyka mohli společně shlédnout scénku nacvičenou paní učitelkou Klárou Kozákovou s názvem „The Giving Tree“. Ve scénce vystupovali žáci 7. třídy, kteří nás zavedli do lesa ke krásnému košatému stromu. Ve scénce vystupovali chlapec, jabloň a uvaděči.7.tř.

Malý chlapec již od útlého mládí chodil k mohutné jabloni, se kterou si rád povídal, proto se z nich stali nerozluční přátelé. Chlapec měl strom rád, že do jeho kůry vyryl srdíčko na důkaz svého přátelství a vzájemné náklonnosti. Vždy seděl v jeho stínu a se stromem si povídal. Jak chlapec rostl, začal potřebovat peníze na své živobytí. Jabloň mu povolila sklidit jablka a prodat na trhu, aby získal nějaké peníze. Později se chtěl chlapec oženit a založil rodinu. Strom mu povolil uříznout větve, aby měl dřevo na stavbu domu. Za další čas chtěl chlapec, ze kterého byl už zralý muž, postavit loď, aby mohl vyrazit do světa. Strom mu povolil se nechat pokácet a z kmene udělat loď. Čas začal utíkat a ze stromu už zbyl pouze pařez, který čekal a čekal na svého přítele z mládí.  A on přece přišel. Byl velmi starý a unavený, potřeboval si tedy odpočinout, tak si rád sedl na ten pařez se srdíčkem a mohl si opět povídat se svým kamarádem stromem jako kdysi. Zase byli oba spolu a byli moc a moc šťastní…

Scénka se skutečně povedla, žáci k ní přistoupili velmi zodpovědně, např. si museli přinést vlastní rekvizity, připravit papírový dům i lodičku a naučit se číst anglické texty.

Děkujeme za příjemný kulturní zážitek.

FOTOGALERIE

Malá červená slepička (The Little Red Hen) – 5. třída

V pátek 3.5.2019 jsme během hodiny anglického jazyka mohli společně shlédnout scénku nacvičenou paní učitelkou Klárou Kozákovou s názvem „The Little Red Hen“.
Ve scénce vystupovali žáci 5. třídy, kteří nás zavedli na malou farmu. Mohli jsme zde poznat slepičku, kočičku, v bahně válející se prasátko, kachničku a uvaděče. Všechna zvířátka spokojeně žila na malé farmě, ale když přišel hlad, nikdo se nechtěl podílet na práci. Pouze malá červená slepička byla jiná. Našla semínko pšenice, aktivně ho zasadila a pečovala o obilí až do doby, kdy se mohlo začít se sklizní. A opět, žádné zvíře z farmy nebylo ochotno jí s prací pomoci.5.tř.
Obrat nastal na konci děje – slepička umlela mouku, připravila těsto na chleba a chleba upekla. Když byl chléb připraven na stole, všichni se ochotně hlásili, že slepičce pomohou – s konzumací chleba….
Scénka se velmi povedla, žáci k ní přistoupili velmi zodpovědně, např. si museli přinést vlastní rekvizity, naučit se číst anglické texty a udělat si papírové masky.

Děkujeme za krásný kulturní zážitek.

 

FOTOGALERIE

Noc s Andersenem

V pátek 29. března 2019 proběhla v pořadí již 19. pohádková Noc s Andersenem. Spalo se celkem na 1775 místech, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu, na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku, Rakousku, Španělsku a Portugalsku - tedy v 21 zemích světa. Z naší školy se této akce zúčastnily: 1. třída s paní učitelkou Michaelou Parpelovou, 3. třída s paní učitelkou Pavlou Schejbalovou, 6. třída s paní učitelkou Terezou Smudkovo a 8. třída s paní učitelkou Evou Požárovou. Každá ze tříd měla svůj vlastní program spojený s knihami a čtením, všechny však spojovala dobrá nálada, nadšení a dobrý pocit ze skvěle stráveného přelomu pátku a soboty. Už teď se těšíme na příští ročník!

Škola v přírodě "Stará Živohošť"

bus1V pondělí 1. dubna  všichni žáci 1. stupně základní školy  a děti z mateřské školy společně odjeli na školu v přírodě "Stará Živohošť". Po příjezdu se ubytovali a seznámili s okolím. V úterý nás navštívil pan ředitel s paní zastupkyní, program probíhá dle stanovených plánů, všichni jsou v pořádku a užívají si slunného počasí v přírodě.bus 2

Kroužek boxu

 

box1Nejmladší z boxerů oddílu boxu BC ZŠ a MŠ Řevničov se v květnu představí hned na dvou akcích.box

4.5.2019 od 18.00 hodin pořádá TJTZ Box Rakovník galavečer "Česko vs Německo"

11.5.2019 od 13.00 hod pořádá Boxing Club Poděbrady "BOXING ON THE RIVER" přístaviště Nymburk - toto Gala boxu se netradičně uskuteční na plovoucím pontonu "13x8"m.

Mezi 16 provazů se za" Řenčovské pěsti ve tmě"postaví Denisa Šebová, Daniel Košulič a Jakub Liebezeit.

Lyžařský výcvik 2019

Žáci naší školy z 6. - 8. ročníku se minulý týden zúčastnili lyžařského kurzu v Krušných horách. Sněhu bylo dost, a tak se všichni mohli zdokonalovat ve svém lyžařském umění. Přestože jsme měli i dva úplné začátečníky, už první den všichni jezdili na vleku. Několikrát si žáci okusili i výcvik na běžkách. Po prvotní nejistotě a spoustě pádů jsme se dopracovali i k běhu a bruslení, nebo spíš pokusům o běh a bruslení na běžkách.lyž

 Ve středu děti zjistily, jak je těžké běhat v závěji – bez běžek, jen v botách. Ve chvilkách volna se mohli všichni vydovádět v tělocvičně, či si zahrát stolní tenis. Před večeří někteří hráli stolní hry.

 Kurz byl zakončen závody jednotlivců i štafet (běžky) a slalomem. Všichni vše zvládli a kurz si užili. Jediné, co nás trápilo, byly nízké teploty. Některým to však vyhovovalo, byli rádi, že si mohou dát pauzu a v teple si vychutnat čokoládu se šlehačkou, či teplý čaj.

Děkuji paní učitelce Požárové za trpělivost s úplnými začátečníky a Janě Malecké za pomoc a fotodokumentaci kurzu.

Klára Ketmanová                                                                                                                                                              FOTOGALERIE

Jezdíme bruslit

Jako každoračně tak i letos jsme zahájili zimní období bruslením an zimním stadionu v Rakovníku. Fotogalerie.

brusle1brusle 3brusle 4

Mikulášská nadílka

Dnes 5.12.2018 v dopoledních hodinách navštívil naši základní a mateřskou školu Mikuláš s čertem a andělem, pro všechny žáky a děti byla připravena sladká nadílka. Jak mikulášské dopoledne vypadalo naleznete v naší fotogalerii.


Projekt "My flat / My house" 5. třída


bytI v letošním školním roce proběhl v 5. třídě projekt v anglickém jazyce pod názvem "My flat / My house" (Můj byt / Můj dům). Na fotografiích můžete vidět, jak se daného úkolu zhostil každý pěkně po svém... Někdo pojal projekt ve stylu 3D a vystavěl svůj byt / dům z papíru se vším vybavením, někdo potřeboval "pouze" list papíru. Všem žákům a žákyním patří velká jednička a pochvala.

Dana Stružková - vyučující anglického jazyka

Těšíme se na Vánoce a stavíme papírovou 

krychli s rybami

ryba1V pátek 30.11. se 2. třída pustila pěkně do práce. Vyráběli jsme papírové krychle s motivem ryb, které výborně doplnily výzdobu na  stěně u družiny. Tato "rybí krychle" je hezkým dárkem pro rodiče i pro prarodiče.

Fotogalerie

Exkurze žáků 6. třídyv2

v1Žáci 6. třídy se v pátek 16. listopadu zúčastnili dějepisné exkurze do Muzea TGM v Novém Strašecí, kde se seznámili se životem Keltů na našem území. Pod vedením lektorky byli seznámeni s historií keltského osídlení v okolí Mšeckých Žehrovic, s jejich bydlením, výrobou či odíváním. Poté si ve dvou skupinách zkusili vyrobit keltský náramek z drátku či pletenou čelenku. Na závěr návštěvy si mnozí rovněž vyzkoušeli  drcení obilných zrn na zrnotěrce.v4v3

Oslava Hallowenu

 

Oslava Halloweenu se uskutečnila ve čtvrtek dne 1. listopadu 2018. Žáci přišli do školy ve strašidelných maskách a kostýmech. V průběhu dne se dlabaly a připravovaly strašidelné dýně.V odpoledních hodinách od 17:00 byla pro všechny děti, žáky, rodiče a občany Řevničova připravena Halloweenská párty.hal1


Nechyběly výtvarné dílničky, soutěže, ulička hrůzy a vše bylo zakončeno nejlepší masky.

 

Fotogalerie

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou dne 13. 11. 2018 od 17:00 hod., třídní učitelé předají informace ke škole, výsledkům výchovy a vzdělávání.

OSLAVY 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY

 

Česká republika si tento rok připomíná 100 let od vzniku republiky. Naše škola ku této  příležitosti zrealizovala projektový den, v němž si připomněla důležité okamžiky jejího trvání.osla rep.

V neděli  se pak škola připojí k oslavám pořádaných Obcí Řevničov, kde vystoupí se svým pěveckým sborem.

Fotogalerie

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech od 29.10.-30.10.2018. Od středy 31.10.2018 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin a provoz školní družiny bude bez omezení.

Zeměpisná exkurze Tatry 29.9.- 4.10.2018tatry

Na zeměpisnou exkurzi jsme se tentokráte vydali do Tater. Exkurze měla jasný plán a cíl:

1.den  Po noční jízdě autobusem – Jasná ( Nízké Tatry) – Vrbického pleso, Chopok ( lanovkou) – vrchol Chopku , ( 2024m.n.m.),  Demänovská dolina – symbolický cintorín, pro zájemce návštěva bobové dráhy v Tatranské Lomnici, ubytování a večeře.

2.den   Vysoké Tatry. Po snídani jsme vyrazili na Štrbské pleso, lanovkou jsme se dostali na Solisko, kde měli výborné polévky, následovala pěší túra k vodopádu Skok . Výšlap jsme zakončili u Popradského plesa.

3.den  Počasí nám nepřálo, a tak jsme dopoledne navštívili jedny z nejhezčích jeskyní na Slovensku – Belianské jeskyně. Ve Starém Smokovci jsme si užili v Tricklandii, zašli na oběd a dokoupili nějaké jídlo a pití na další den. Před večeří jsme ještě stihli návštěvu SKI muzea v Tatranské Lomnici a nákup suvenýrů.

4.den  Ráno vyrážíme do Muzea TANAPU v Tatranské Lomnici, poté vyjíždíme lanovkou na Skalnaté pleso, kde nás čeká sníh, stavění sněhuláků a koulovačka. Přes Zamkovského chatu, Rainerovu chatu, vodopády Studeného potoka a Bilíkovu chatu dorážíme na Hrebienok. Zde máme oběd a prohlídku miniatur chat v Tatrách. Túru končíme ve Starém Smokovci – nákup sýrů, jídla a pití, cukrárna,….

Doufám, že se všem exkurze líbila a příště pojedeme zase někam do jiného kouta Čech, či Slovenska.

Děkuji paní učitelce E.Požárové a paní Malecké za dohled nad žáky a všem žákům děkuji za zodpovědný přístup, ohleduplné chování na horách  i v autobuse.

Klára Ketmanová

FOTOGALERIE

 Jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost

Stejně tak, jako v loňském roce škola organizuje kurzy anglického jazyka pro veřejnost. Kurzy jsou organizovány jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Zájemci o zápis do kurzu se mohou přihlásit na emailové adrese: info@skolarevnicov.cz .

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 29.10. a 30.10. 2018.

Projekt „Evropský den jazyků“

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy den 26. září Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se v tuto dobu konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí.jazyk2

Na naší škole jsme si tento významný den připomněli dnes, tedy ve středu 26.9., a to celodenním projektem zaměřeným na jazykovou rozmanitost v Evropě. Žáci se dozvěděli, kolik je v Evropě zemí a jazyků, které jazyky jsou ve světě nejrozšířenější a proč je důležité učit se cizím jazykům. Formou zábavných kvízů pak rozpoznávali vybrané jazyky, určovali různé druhy písma, které se ve světě používají a také se naučili pár výrazů ve znakové řeči.

Nedílnou součástí bylo výtvarné ztvárnění vylosované země a výsledek jejich práce byl použit jako stavební kámen na vybudování Babylonské věže, která zdobí vstupní prostory naší školy a připomíná tak důležitost znalosti cizích jazyků.


Přejeme našim žákům spoustu inspirace a pevné vůle při studiu cizích jazyků.             

Třídní schůzky rodičů první třídy

Třídní schůzky rodičů první třídy proběhnou toto úterý 11.9.2018 od 17:00 hod. Třídní učitelka předá veškeré informace potřebné k organizaci a chodu školy. Těíme e na Vás!

Zahájení nového školního roku

 

budovaSlavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhlo v pondělí dne 3. 9. 2018. Jako již tradičně jsme se všicni sešli v prostorách školní tělocvičny. Ředitel školy přivítal všechny prvňáčky a žáky školy, pedagogický sbor a ostatní pracovníky.  V rámci svéhooba úvodního slova zmínil  změny, které nastaly v průběhu letních prázdnin. Jednalo se především o úpravy vnitřních prostor školy, doplnění pedagogického sboru. Po slavnostním zahájení se žáci spolu se svými třídními učitelkami rozešli do svých kmenových tříd.

 

Fotografie školních prostor                             Fotografie ze zahájení nového školního roku

Letní tábor Pnětluky 2018

Stejně jako loni, tak i letos se uskutečnil školní tábor. V neděli 19.8. jsme se nalodili do našeho autobusového korábu, který s námi zdárně doplul do přístavu v Pnětlukách. tabr 1

Během pobytu jsme plnili různé úkoly, soutěže a absolvovali jsme stezku odvahy. Díky tomu jsme se na konci pobytu stali piráty všech moří.Poté co se z nás stali neohrožení piráti jsme se konečně vydali hledat poklad, který byl ukrytý ve starém hradě.V průběhu celého tábora jsmeprožili spoustu úžasných zážitků a užili si kopu legrace.

Na momentky z tábora se můžete podívat ve fotogalerii.

Zájmové kroužky

V letošním školním roce nabízíme pro naše žáky 14 zájmových kroužků, jejichž nabídku a cenovou kalkulaci naleznete v příloze. Nabídka byla rozšířena o míčové hry. Přihlášku k zájmovému kroužku je třeba doručit škole nejpozději do 15. 9. 2018.

Nabídka zájmových kroužků

Přihláška k zájmovému kroužku

Zahájení nového školního roku

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí dne 3. 9. 2018 od 8:00 hodin. Jako již tradičně se všichni žáci sejdou v prostorách školní tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Budou přivítáni všichni prvňáčkové a žáci školy, pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy. Po slavnostním zahájení se žáci spolu se svými třídními učitelkami rozejdou do svých kmenových tříd, kde obdrží veškeré informace k průběhu a organizaci školního roku 2018/2019. Plánované ukončení prvního dne je v 9:40 hod.

 

Od úterý 4.9.2018 je škola v plném provozu dle platného rozvrhu tříd, včetně ranního a odpoledního provozu družin, tedy od 6.00- 7:40 hod. a od 11:30 - 17:00 hod.

Cyklistický kurz

 

V neděli 27.5. jsme vyrazili na cyklistický kurz do Bližné u Lipna. Cesta vlakem byla dlouhá, ale zabavili jsme se. V Českých Budějovicích jsme stihli i navštívit Černou věž. Celý týden jsme navštěvovali zajímavá místa v okolí. Stezku v korunách stromů, Frymburk, Plešné jezero, Schwarzenberský kanál a mnoho dalších. Také se pořádaly duatlonové a triatlonové závody. V pátek 1.6. , na náš svátek, jsme jeli na paintball do Černé v Pošumaví. Poslední den se udělovaly diplomy a opékaly špekáčky .Celý týden jsme si užili.

Poděkování všem, kteří s námi  vydrželi: L.Břízové, P.Břízovi, J.Malecké a K.Ketmanové

Lenka Maurerová a Nikola Barešová, 9.třída                                                                                                                    FOTOGALERIE

Jazykově-poznávací zájezd pod názvem „Krásy jižní Anglie + Londýn“

 

Ve dnech 10.6.-15.6.2018 se konal jazykově-poznávací zájezd pod názvem „Krásy jižní Anglie + Londýn“. V odpoledních hodinách jsme se autobusem vydali směr Anglie přes Německo, Belgii a Francii do přístavního města Calais. Zvládli jsme pasovou kontrolu, nastoupili na trajekt a během dalších 90 minut jsme překonali průliv La Manche (English Channel), viděli jsme „bílé skály doverské“ a v ranních hodinách jsme se přepravili na území Velké Británie. V pondělí 11.6. jsme se vydali do města Portsmouth, kde jsme si prohlédli námořní základnu Velké Británie, historické doky s budovami z 18. století, Královské námořní muzeum a historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru 1805) a HMS Warrior (první parou poháněná válečná loď na světě) a vrak lodi Mary Rose. Dále jsme se kochali pohledem z vyhlídky Spinnaker Tower (170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty). Dále jsme viděli expozici muzea D-Day Museum (expozice věnovaná invazi spojenců z 2. sv. války) a prohlédli si katedrálu Portsmouth Cathedral. Ve večerních hodinách jsme se poprvé setkali s našimi hostitelskými rodinami ve městě Shoreham by Sea. Ve úterý 12.6. nás čekalo město Hastings, které je proslavené bitvou z roku 1066, která se odehrála v nedalekém okolí. V tomto oblíbeném přímořském letovisku jsme se prošli starým městem, vystoupali na kopec West Hill a prošli pašerácké jeskyně (Smuggler´s Adventure), v centru města jsme během rozchodu ochutnali místní specialitu - rybu s hranolky (Fish and Chips) -fakt výborná mňamka. Ve druhé polovině dne jsme se kochali starobylým městečkem Rye, které má původní středověký ráz, dlážděné uličky, hrázděné stavby, kostely i obchůdky. Ve středu 13.6. jsme se pohybovali na překrásných křídových útesech Beachy Head, prošli jsme se po útesech kolem dvou historických majáků a užívali výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters. Dále nás čekalo populární přímořské město Brighton, kde jsme viděli královský palác v orientálním stylu Royal Pavilion, prošli čtvrť středověkých uliček The Lanes a žasli nad krásami vodního světa v atrakci Sea Life (skleněný tunel se žraloky, obrovská akvária se sladkovodními i mořskými organismy apod.). Pohodu ve městě Brigton jsme mohli okusit na přístavním molu Brighton Pier, ochutnat také zdejší atmosféru pobřežní promenády a posedět na oblázkové pláži.  Večer jsme povečeřeli v našich hostitelských rodinách, sbalili naše zavazadla a ráno po snídani jsme se už s našimi hostiteli museli rozloučit. Hned po ránu jsme se těšili na vyvrcholení celého našeho zájezdu, což je bezesporu hlavní město Londýn. Začali jsme projížďkou po řece Temže (viděli jsme z lodi např. Tower Bridge, divadlo W. Shakespeara zvané Globe, z dálky Nultý poledník, největší současný mrakodrap Shard apod). Dále jsme byli v samotném centru města – Westminster, kde jsme z London Eye viděli jako na dlani celý Londýn: budovy parlamentu, Big Ben s lešením, Westminster Abbey a Buckingham Palace. Díky projížďce v 2poschoďovém autobuse (Double Decker Bus) jsme z blízka viděli St Paul´s Cathedral a pevnost Tower. Zpátky k našemu autobusu jsme se přiblížili vlakem a dále lanovkou přes řeku Temži. Jako závěrečnou odpolední svačinku před náročnou jízdou jsme si u autobusu pochutnali na párku s hořčicí a už jsme se vydali směrem k domovu. V pátek 15.6. kolem 2. hodiny odpolední jsme uviděli budovy naší základní školy, usměvavé rodiče a mohli přemýšlet, kam se vydáme příště…                                                                                      FOTOGALERIE

Den dětí

paskaV pátek 1.6. jsme pod patronací Obce Řevničov všichni společně oslavili Den dětí.  Pro žáky 1.stupně a děti z MŠ byla připravena celá řada soutěží, prožáky 2.stupně pak turnaj v přehazované o pohár starosty obce p. Jiřího Petráčka,hřistě který při této příležitosti slavnostně otevřel nové multifunkční hřiště. Po celou dobu nám počasí přálo a tak vedle sladkých cen nám  přišla k chuti i jahodová zmrzlina, kterou jsme si zpestřili naši oslavu.

                                                                                                                    Fotogalerie

   Škola Řevničov pořádala v sobotu 19.5. pro žáky a jejich rodiče, učitele,

vychovatele a všechny obyvatele Řevničovašl

               

   3.ročník pochodu přírodou

 

ŘEVNIČOVSKÁ ŠLÁPOTA

Na startu se sešlo celkem 103 účastníků, počasí nám po celou dobu pochodu přálo a tak jsme si všichni užili krásnou procházku jarní přírodou. Po cestě nás čekalo několik úkolů a v cíli malé občerstvení, které zajistily paní kuchařky ze školní jídelny.

FOTOGALERIE

Návštěva sokolníka ze společnosti TEIR

Program „LOVCI  A  JEJICH  KOŘIST“ pojednával o zajímavých taktikách sokollovu a nesnázích života predátora, ale také o únikových strategiích kořisti. V tomto již třetím pořadu jsme se seznámili s dravými ptáky, jejich životem, způsobem lovu.

Program byl zajímavý, střídal se výklad, ukázky a prezentace živých ptáků.                                  FOTOGALERIE

 

Už jsme čtenáři !

pasováníVe čtvrtek dopoledne proběhlo v naší první třídě „pasování na čtenáře“.   Od září nás při výuce čtení provázel král Ota První. Dnes jsme mu předvedli, jak dobře už umíme číst a on nás pasoval na čtenáře. Všichni jsme dostali pamětní list a placku čtenáře. Krále s královnou jsme potom pozvali na sváteční hostinu, kterou jsme sami připravili. Krásně jsme si to užili.                                                        

                                                                                                                                                                                                      PRVŇÁCI

FOTOGALERIE

"Zdravá pětka"

zrava

zrMinulý týden naše škola žila ve znamení zdravé výživy. Lektorka z nadačního fondu Albert Zdravá 5 pro naše žáky připravila výukové programy, kterých se zúčastnili žáci celé naší školy. Podle svých schopností si mohli připravit přiměřeně náročný pokrm. Celý program byl zaměřený na zásady zdravého      stravování.

 

FOTOGALERIE

Velikonoční beránek

beran

Po loňské pauze, kdy ve škole probíhala rekonstrukce cvičné kuchyně, se školní družina, oddělení Kamarádů opět pustila do pečení velikonočního beránka na soutěž, kterou pořádá muzeum v Novém Strašecí.

Upekli jsme krásného, voňavého beránka, ale stala se malá nehoda, ulomila se mu hlavička, takže jsme pekli znovu. Nicméně, díky této nehodě jsme měli výbornou odpolední svačinu J.

Upečeného beránka jsme ozdobili smetanovým krémem, jahodami, odvezli do muzea a čekali, jak to dopadne.

A dopadlo to výborně! Náš beránek vyhrál dokonce dvakrát. Nejdříve 2. místo za krásu a následně 1. místo za vynikající chuť. Je to pro nás velká radost a už vymýšlíme, jakého beránka upečeme příští rok.

Oslava Velikonoc

eliVe středu 28.3.2018 společně oslavíme svátky jary na naší škole. Všichni se těšíme, že i naši základní a mateřskou školu navštíví velikonoční zajíčěk.vel

Fotografická soutěž

 

fotVe čtvrtek 22. 3. 2018 uspořádal školní parlament fotografickou soutěž, do které posílali během února naši žáci své fotografie. Pro žáky 1. stupně bylo dáno téma „Zvířata“ a pro druhý stupeň „Obloha“. Kromě hlasování o nejlepší fotografie jste mohli ochutnatfotos výtvory našich žákyň,  nechat se vyfotit s různými rekvizitami, nebo se podívat do historie prostřednictvím fotografií pana Poláčka. První tři místa v kategorii byla odměněna diplomem a hodnotnými cenami. Děkujeme všem za účast, rodičům a veřejnosti za podporu a panu Poláčkovi za zapůjčení fotografií.

                                                                                                                Školní parlament

Výherní fotografie naleznete zde.

Noc s Andersenem

 

noc s andersenemLetos proběhne 18. ročník Noci s Andersenem, kterého se již po několikáté zúčastní i naše škola. Děti se sejdou v pátek 23. března v 17,30 ve své třídě. S sebou si donesou:  karimatku, spacák, penál, pyžamo, kartáček,pastu, menší děti plyšáka na spaní a hlavně pytel dobré nálady a chuť si číst, hrát, malovat a povídat. Akce bude ukončena v sobotu mezi 9,30-10,00. Předem děkujeme všem maminkám a babičkám za dobroty k večeři a snídani a už se na společně strávenou noc moc těšíme! Bližší informace můžete najít na webových stránkách http://www.nocsandersenem.cz/.

Noc s Andersenem

"1. školní teniskový ples"

ples2Vážení rodiče a občané Řevničova, děkujeme Vám všem, kteří jste svou přítomností podpořili náš „1.školní  teniskový ples“. Naše poděkovánífoto1 patří  všem sponzorům a rodičům, díky kterým byla na plese příjemná atmosféra, hrála skvělá hudba a pro všechny bylo zajištěno skvělé pohoštění.

Lyžařský kurz  21.1. – 27.1.2018 - Stříbrná

 

lyžeV neděli 21.1. jsme vyrazili na lyžařský kurz. Na lyžáku jsme byli 6 dní. Bylo to tam nádherné. První den jsme po obědě šli na běžky, všichni padali do čerstvě napadaného sněhu. Užili jsme si při tom spoustu legrace. Na běžkách jsme byli i ve středu, to jsme vyjeli sedačkovou lanovkou a měli jsme závody na běžkách – jednotlivce i štafety. Byla veliká mlha a nebylo skoro vidět. Po závodech jsme se občerstvili v baru na sjezdovce.  Každý den dopoledne a odpoledne jsme se věnovalilyže 2 lyžování na sjezdovce. Končili jsme až kolem půl páté. Všichni jezdili na vleku hned 1.den, dokonce i Lukáš, který lyžoval poprvé. Jídlo tam bylo dobré. Každý den před večeří a po večeři jsem hráli různé hry. Někdy jsme byli i v tělocvičně. Poslední den jsme večer stavěli sněhuláky a koulovali se. Lyžák jsme si moc užili!

A.Šenkýřová,H.Eminger – 6.třída

Fotografie z našeho lyžařského kurzu

 Letní tábor Pnětluky

 

V období letních prázdnin škola organizuje pro naše žáky a jejich sourozence letní tábor PNĚTLUKY v termínu od 19. 8.- 25. 8. 2018, cena 2800,- Kč, závazné přihlášky je třeba doručit škole nejpozději do 20. 3. 2018, předpokládaná kapacita 50 dětí. Bližší informace naleznete v příloze.

Škola v přírodě  „Žihle“ pro žáky 1.-5. třídy

 

V termínu od 9.4. do 13.4.2018 bude realizována škola v přírodě pro žáky 1. Stupně základní školy. Místo konání – ŠVP Sklárna Žihle. Informace o místě konání naleznete na webových stránkách: http://www.sklarna.eu/pro-skoly/. ŠVP je součástí školního vzdělávacího programu, je tedy povinná pro všechny žáky. Cena ŠVP 2830,-Kč. Platbu je třeba uskutečnit nejpozději do 2.4.2018 a to bezhotovostním převodem na účet školy, případně hotově na pokladnu školy.

Vánoční   jarmark

 

str

Ve  čtvrtek  7. prosince  2017   proběhl  na škole vánoční jarmark. Všichni žáci školy prezentovali  své  výrobky, které si mohli všichni  návštěvníci  jarmarku zakoupit.

 

Děkujeme všem rodičům a občanům Řevničova, kteří přišli naši akci podpořit a užít si společně předvánoční atmosféru. Několik fotografií z akce naleznete zde. 

"My flat / My house"

 

Projekt v anglickém jazyce pod názvem "My flat / My house" (Můj byt / Můj dům) byl zadán žákyním a žákům 5. ročníku naší školy. Na fotografiích můžete vidět, jak sedum daného úkolu zhostil každý po svém...

Někdo pojal projekt ve stylu 3D a vystavěl 2patrový dům z papíru se vším vybavením, někdo použil stavebnici lego a někdo potřeboval "pouze" list papíru. Všem patří velká jednička a pochvala.

 

Dana Stružková - vyučující anglického jazyka  

Fotogalerie

"Boxeři dětem"

Dne 16.11.2017 se zůčastnili mladí boxeři "BC Řevničov: dobročinného galavečera "BOXEŘI DĚTEM VIII., který již tradičně pořádá oddíl TJTZ BObox3 X Rakovník. Poděkování patří jmenovitě účinkujícím žákům a boxerům ZŠ a MŠ Řevničov - Ondřej Smutný, Jakub Smutný, Daniel Košulič, Denisa Šebová, Michal Větrovec a Pavel Chroustovský ml. - I jejich příspěním se vybrala peněžní hotovost ve výsi 34.000,- Kč na pomoc domovu "Ráček" v Rakovníku.

Děkujeme!!!: za TJTZ  BOX Rakovník a BoxClub Řevničov, Pavel Chroustovský

Informační schůzky pro rodiče vycházejících žáků

Informační schůzky pro rodiče vycházejících žáků se konají 12.12.2017 od 15,30 v učebně informatiky (č. 27). Budou podávány informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení na nový školní rok 2018/2019.

Vánoční prázdniny

 

Vánoční prázdniny proběhnou ve dnech 23.12.2017 – 2.1.2018. Základní škola zahájí svůj plný provoz od středy  3.1.2018, školní družina bude v provozu od 6:00 hod. Dne 22.12.2017 výuka bude ukončena po 4. vyuč. hodině tj. v 11:35 hod., provoz školní družiny bude  ukončen v 15:00 hod. 

Vánoční setkání

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na vánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 21.12. 2017 od 14:00 hod v prostorách školní tělocvičny. Společně shlédneme vystoupení našeho dramatického kroužku s vánoční tematikou,  společně si můžeme zazpívat vánoční koledy.

Návštěva sokolníka ze společnosti TEIR

Program „LOVCI  A  JEJICH  KOŘIST“ pojednával o zajímavých taktikách sokollovu a nesnázích života predátora, ale také o únikových strategiích kořisti. V tomto pořadu jsme viděli vyrovnanost šancí v souboji o přežití na obou stranách. Postupně jsme se seznámili s jednotlivými skupinami živočichů od bezobratlých, ryb a paryb, obojživelníků, plazů až po ptáky a savce. V každé této skupině jsmesokol2 viděli ukázku zajímavého způsobu lovu, nebo unikátního způsobu obrany, popřípadě obojího. Aby byl program zajímavý, střídal se výklad, videoukázky a prezentace živých zvířat.

Fotogalerie

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou v úterý dne 14.11.2017 od 17:00 hodin. třídníučitelky předají informaaci o prospěchu a chování žáků v jednotlivých třídách.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 26.-27.10.2017. Přejeme všem krásné prožití podzimních prázdnin. Škola bude opět v plném provozu od ponělí 30.10.2017.

 Sběr starého papíru

 

Vyhodnocení  sběru  papíru :sběr

Odevzdali jsme 6 220 kg papíru.

Pro školu jsme získali 10 650 Kč.

 

Děkujeme všem rodičům a spoluobčanům Obce Řevničov, kteří se na společné akci podíleli.

vyhodnocení sběru

 

Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí dne 4. 9. 2017 od 8:00 hodin. Jako již tradičně se všichni žáci sejdou v prostorách školní tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Budou přivítáni všichni prvňáčkové a žáci školy, pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy.hurá do školy

 

Po slavnostním zahájení se žáci  spolu se svými třídními učitelkami rozejdou  do svých kmenových tříd, kde obdrží veškeré informace k průběhu a organizaci školního roku 2017/2018.

 

Plánované ukončení prvního dne  je v 10:00 hod. Od úterý 5.9.2017 je škola v plném provozu dle platného rozvrhu tříd, včetně ranního a odpoledního provozu družin, tedy od 6.00- 7:40 hod. a od 11:30 - 17:00 hod.

 

Těšíme se na všechny naše žáky!

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky proběhnou dne 18.4.2017 od 17:00 hod. Třídní učitelé podají informace o činnosti školy,  výsledcích výchovy a vzdělávní našich žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2016/2017.

Velikonoční prázdniny

 

V termínu od 13. 4. do 17. 4. 2017 proběhnou velikonoční prázdniny. Dne 12. 4. bude škola v plném provozu tedy včetně provozu školní družiny do 17:00 hod., škola zahájí svůj plný provoz v úterý 18. 4. 2017.

Sběr starého papíru

papír

Sběr starého papíru proběhne v týdnu od 20.3.- 24.3.2017 denně od 7.00 hod. do 7:50 hod. a v úterý a ve čtvrtek ještě odpoledne  od 13:00 hod. do 15:30 hod.

Jarní prázdniny

 

Jarní prázdniny proběhnou ve dnech 13.2.2017 – 17.2.2017. Základní škola zahájí svůj plný provoz od pondělí 20.2.2017, školní družina bude v provozu od 6:00 hod.  zajištěny budou svačiny, obědy a provoz školní družiny do 17:00 hod.

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny proběhnou v pátek dne 3. 2.2017.

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky proběhnou dne 24.1.2017 od 17:00 hod. Třídní učitelé podají informace o činnosti školy,  výsledcích výchovy a vzdělávní našich žáků za 1.pololetí školního roku 2016/2017.

Vánoční prázdniny

 

Vánoční prázdniny proběhnou ve dnech 23.12.2016 – 2.1.2017. Základní škola zahájí svůj plný provoz od úterý 3.1.2017, školní družina bude v provozu od 6:00 hod. Ukončení kalendářního roku 2016 bude beze změn, tedy 22.12.2016 budou zajištěny svačiny, obědy a provoz školní družiny do 17:00 hod.

Zahájení školy v novém roce 2017

Základní škola a mateřská škola zahájí svůj provoz v úterý dne 3. 1. 2017 v plném rozsahu, (školní družina i mateřská škola budou v provozu od 6:00 -17:00 hod., výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, svačiny a obědy budou zajištěny).

 Vánoční setkání

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na vánoční setkání našich žáků, které se uskuteční ve čtvrtek dne 22.12.2016. Vánoční setkání proběhnou v jednotlivých třídách od 13:30 hodin, následně ve 14:30 hodin se společně odebereme do tělocvičny, kde shlédneme vystoupení našich žáků s vánoční tematikou.  

Setkání s rodiči vycházejících žáků

 

Setkání s rodiči vycházejících žáků proběhne dne 24.11.2016 od 16:00 hod. v prostorách školy. Výchovná poradkyně podá informace o náležitostech a organizaci  přijímacího řízení, zástupci středních škol a středních učilišť předají informace o nabízených studijních oborech.

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky proběhnou dne 15.11.2016 od 17:00 hod. Třídní učitelé podají informace o činnosti školy,  výsledcích výchovy a vzdělávní našich žáků za 1.čtvrtletí školního roku 2015/2016.

Rada rodičů

 

Setkání členů Rady rodičů proběhne v úterý 8.11.2016 od 17:00 hod. v prostorách základní školy.

H A L L O W E E N

 

dyneOslava Halloweenu proběhla na škole 31.10.2016. Děti z mateřské školy a řada žáků ze základní  školy se dostavila  do školy ve strašidelných maskách a kostýmech. Organizaci a program celého dopoledne zajistilhall náš rodilý mluvčí Anthony. Jak se nám povedlo Halloween oslavit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

 

Podzimní prázdniny

 

Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 26.-27.10.2016. Přejeme všem našim žákům a rodičům krásné prožití prázdnin. Výuka na škole bude zahájena opět v pondělí 31.10.2016.

 

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru papíru a nenechali se odradit deštivým sběpočasím.Podařilo se nám sebrat 6 300 kg papíru a kartonu. 

 

Získaných  11 000,- Kč bude použito na výchovu a vzdělávání našich žáků.

 

 

                                           

Okresní ekologická soutěž

soutě2Dne 22.9. jsme se zúčastnili okresní ekologické soutěže v botanické zahradě v Rakovníku. Téma soutěže bylo "Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl". Dvojice žáků z 6. až 9. ročníku procházely botanickou zahradou a odpovídaly na otázky k tématu, určovaly plodiny - především luskoviny. Starší kategorie si ještě poslechla přednášku o ekologickém zemědělství, mladší žáci se utkali s ostatními školami v Luštěninoriskuj. Žáci si vyzkoušeli soutěž, něco nového se naučili a ve velké konkurenci obstáli se ctí.soutěž

Už se těšíme na další kolo v říjnu, tentokrát pro jednotlivce. Téma bude Užitkové a exotické rostliny.

Škola v přírodě

19.9.-23.9.2016

 

V pondělí 19.9. děti z mateřské školy a žáci 1. stupně základní školy odjeli na školu v přírodě. Místem konání jjordáne rekreační středisko Jordán  v Opárenském údolí pod Lovošem nedaleko Malých Žernosek asi 5km od Lovosic.

 

Příjezd proběhl bez problémů, všichni se ubytovali a po obědě byl zahájen vlastní program školy v přírodě. Pro případné dotazy se obracejte na telefonní číslo vedoucí ŠVP 720 946 868.

 

Dnešní den se všichni vydají na celodenní výlet na Lovoš a zříceninu hradu Opárno. Ve středu všchny čeká dopolední výuka propojená s hodinovou výukou anglického jazyka.

 

Několik fotografií z pobytu našich  žáků 1.stupně základní školy naleznete zde.

 

Přeji všem účastníkům krásný pobyt a hezké počasí!

Školní rok 2015-2016

Rozloučení se školním rokem 2015/2016

 

Závěrečná školní besídka naší školy proběhlo ve středu 22.6.2016 oškolní akademied 16:00 hod. ve školní tělocvičeně.  Všichni jsme shlédli vystoupení dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy. Několik fotografií ze školní besídky naleznete v naší fotogalerii. 

Oslava Dne dětí

Naše škola oslaví Den dětí v pátek dne 3.6.2016.

V rámci oslav je pro naše děti z mateřské školky a 1. stupně základní školy připravena řada  zábavy, zajímavých soutěží, nafukovací atrakce. Žáci budou za své výkony zísddkávat body, které pak mohou proměnit za sladkou odměnu či hračku.

Žáci 2. stupně základní školy odjedou na celodenní výlet do iQLANDIE  v Liberci. Tento výlet získala škola jako sponzorský dar od Společnosti Bubákov, které tímto patří naše poděkování.

 

 

Školní rok 2016 -2017

Organizační zajištění nového školního roku:

Časový rozvrh hodin

Časový harmonogram

Zájmové kroužky

Škola si vyhrazuje právo na časovou změnu výše uvedených dokumentů.

 

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou v pondělí dne 13.6.2016 od 17:00 hod. V rámci setkání bude představena třídní učitelka, budou podány informace k organizaci a přípravě nového školního roku. Těšíme se na setkání!

„Léto řevničovských dětí“

 

V letošním školním roce jsme na letní prázdniny připravili pro naše žáky příměstský tábor – tedy osmidenletoní program, který je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách  zůstávají doma, nechtějí být doma, nudit se a rodiče musí chodit do práce.

Zaměření našeho tábora je sport, pohyb, turistika a cyklistika. Uspořádáme pro naše děti celodenní výlety spojené s pohybem a hrou na čerstvém vzduchu.

 

V současné době zbývá několik málo posledních volných míst, zájemci o příměstský tábor, neváhejte,  zašlete vyplněnou přihlášku na náš email: info@skolarevnicov.cz

 

 

 

Zavedení stravovacího systému

 

V rámci zkvalitňování služeb jídelny škola zavedla  službu pro všechny strávníky  - objednávání  stravy Internetem. Aplikace: www.strava.cz všem našim strávníkům umožní  přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky  odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci jsou uvedeny  vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu konta, lze také sledovat historii objednávek a plateb za stravu.

Třídní schůzky

V úterý dne 19. 4. 2016 od 17:00 hod. proběhnou  třídní schůzky. Třídní učitelé budou informovat o prospěchu a chování žáků v jednotlivých třídách.

Rada rodičů

V úterý  12.4.2016 proběhla Rada rodičů, projednávány byly otázky organizace a chodu školy, vzdělávání, školního stravování. O závěrech Rady rodičů budou informovat zástupci jednotlivých tříd ostatní při konání  třídních schůzek.

Jazykové kurzy pro dospělé

Pro velký zájem ze strany rodičů a veřejnosti škola ve spolupráci s jazykovou školou ArinaRa otevírá od 4.4.2016  kurzy anglického jazyka  pro dospělé.

kurz

termín

hodina

začátečníci

pondělí

17:30

mírně pokročilí

čtvrtek

17:30

středně pokročilí

pondělí

17:30

Kontaktní údaje pro zájemce o kurzy: info@skolarevnicov.cz, tel.: 606 765 691, 604 260 855.

Velikonoční prázdninyvel

Velikonoční prázdniny proběhnou ve dnech 24.3. - 28.3.2016. Škola bude v plném provotzu opět od úterka 29.3.2016. Přeji všem našim žákům a jejich rodičům krásné velikonoční svátky.

Sběr starého papíru

 

Vedení školy děkuje všem žákům a jejich rodičům za aktivní pomoc  při sběru starého papíru organizovaného naší školou.

 

V průběhu minulého týdne se nám podařilo sebrat celkem 7 000 kg staréhsběro papíru, za který naše škola obdržela finanční částku ve výši  12 800 Kč. Tato částka bude použita na učební pomůcky pro naše žáky – Vaše děti. Výsledkovou listinu z naší akce naleznete ZDE.

 

Poděkování patří i  paní učitelce Haně Říhové, která celou akci organizovala a chlapcům z 9.třídy, kteří po celou dobu pomáhali.

Jezdíme bruslitbru

Toto pondělí žáci naší škol pod vedením Mgr.Kláry Ketmanové navštívili zimní stadion v Rakovníku. V rámci tělesné výchovy jsme zařadili i bruslení, několik záběrů z hodin naleznete v galerii školy.

Kroužek BOXU

Nově  jsme pro naše žáky otevřeli kroužek boxu. Výuka probíhá každý čtvrtek od  16:00 hod. do 16:45 hod. v prostorách školní tělocvičny. Naše začínající  boxery vede zkušený trenér pan Pavel Chroustovský.

box

Volby do školské rady

Volby do školské rady se uskutečnily ve dnech  9. a 10. 2. 2016. Volba byla tajná. Celkovým součtem hlasů byla za zákonné zástupce rodičů zvolena paní Mgr. Šárka Havránková a paní Kateřina Peslová.

 Změna rozvrhu

- změna rozvrhu platná od 15.2.2016, změny v rozvrhu jsou uvedeny ve škole OnLine www.skolaonline.cz

 

- v rámci úprav došlo k navýšení hodinové dotace AJ v každé třídě o 1 vyučovací hodinu anglické konverzace, dále u  6. ,7. a 9. třídy o cvičení z  matematiky, u 9. třídy o cvičení z českého jazyka.

 

- vzhledem ke změně rozvrhu v průběhu školního roku mohou dojíždějící žáci po dohodě s vedoucí vychovatelkou paní Janou  Patrákovou navštěvovat školní družinu.

 

Změna provozu školní družiny a mateřské školy

- od 15. 2. 2016 je zabezpečen provoz školní družiny a mateřské školy denně od 6:00 do 17:00 hod.