Navigace

Obsah

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku proběhlo 2.9.2019 v prostorách školní tělocvičny. Všechny přítomné přivítal ředitel školy, informoval o provedených úpravách školy v průběhu letních prázdnin a popřál všem žákům hodně studijních úspěchů v novém školním roce. Následně žáci přešli se svými třídními učiteli do kmenových tříd, kde jim byly podávány informace k organizaci nového školního roku.