Navigace

Obsah

Organizace školního roku 2021- 2022

1.9.2021                                zahájení školního roku od 8:00 hod.

6.9.2021                               zahájení zájmových kroužků

14.9.2021                              třídní schůzky rodičů prvních tříd od 17:00 hod.

27.10. a 29.10. 2021              podzimní prázdniny

23.11.2021                             třídní schůzky od 17:00 hod.

1. 12. 2021                             Vánoční  jarmark

23.12.2021 – 2.1.2022           vánoční prázdniny

3.1.2022                                zahájení vyučování v novém kalendářním roce

18.1.2022                               třídní schůzky od 17:00 hod.

31.1.2022                               vydání pololetního vysvědčení

4.2.2022                               jednodenní pololetní prázdniny

leden/únor 2022                  lyžařský výcvik  

7.2. – 13.2.2022                      jarní prázdniny

13. 4.  2022                            oslava Velikonoc

12. 4 . 2022                            třídní schůzky od 17.00 hod.

14.4. – 18.4.2022                   velikonoční prázdniny

květen 2022                         škola v přírodě pro 1.stupeň ZŠ

14.5.2022                             „Řevničovská  šlápota“ - 5.ročník turistického pochodu   

květen/červen 2022            cyklokurz 8. třída  2.stupeň ZŠ

1. 6. 2022                               oslava Dne dětí

21. 6 . 2022                            třídní schůzky od 17.00 hod.

29. 6 . 2022                           rozloučení se školním rokem 2021/2022

30. 6. 2022                            konec školního roku                                 

1.7.-31.8.2022                         hlavní prázdniny

 

Škola si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu.