Navigace

Obsah

Výchovná poradkyně

 

Mgr.Pavla Schejbalová

 

pavla.schejbalova@skolarevnicov.cz

 

Konzultační hodiny:       úterý 12:30 - 13:30 hodin, dále individuálně

                                                po telefonické domluvě.

 

Výchovná poradkyně pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, SPC, IPS ÚP, sociální kurátoři). Úzce spolupracuje s třídními učiteli (zvláště při vypracovávání IVP) a školní metodičkou prevence.