Navigace

Obsah

Výukové materiály naleznete zde

Jedná se o dokazy na webové stránky, které lze využít k doplnění učiva.

1.stupeň - výuka on-line na období 1. 4.- 8.4.2020

Vyučovací předmět

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

učivo

pracovní list

pracovní list

kontakt

učivo

pracovní list

kontakt

Anglický jazyk

-

-

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Matematika

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Prvouka

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Vlastivěda

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Přírodověda

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

1.stupeň - výuka on-line na období 25. 3.- 31.3.2020

Vyučovací předmět

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

učivo

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

kontakt

pokyny

učivo

učivo

řešení

řešení

kontakt

učivo

kontakt

Anglický jazyk

-

-

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Matematika

učivo

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

řešení

řešení

kontakt

učivo

kontakt

Prvouka

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Vlastivěda

učivo

řešení

kontakt

učivo

kontakt

Přírodověda

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

1.stupeň - výuka on-line na období 17. 3.- 24.3.2020

Vyučovací předmět

Ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

učivo

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

učivo

řešení 0

řešení 1

řešení 2

řešení 3

řešení 4

řešení 5

kontakt

učivo

řešení

kontakt

 

Anglický jazyk

-

-

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

 

Matematika

učivo

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

řešení

kontakt

učivo

řešení 1

řešení 2

řešení 3

řešení 4

kontakt

učivo

řešení

kontakt

 

Prvouka

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

Vlastivěda

učivo

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

Přírodověda

učivo

kontakt

učivo

kontakt

 

 

1.stupeň - výuka on-line na období 11. 3.- 17.3.2020

Vyučovací předmět

Ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

učivo

učivo

řešení

učivo

učivo

řešení

řešení

učivo

 

Anglický jazyk

-

-

učivo

učivo

učivo

 

Matematika

učivo

učivo

řešení

učivo

učivo

řešení

učivo

 

Prvouka

učivo

učivo

učivo

 

Vlastivěda

učivo

řešení

učivo

 

Přírodověda

učivo

učivo