Navigace

Obsah

Výukové materiály - zde

Jedná se o dokazy na webové stránky, které lze využít k doplnění učiva.

2.stupeň - výuka on-line na období od 1.4.-8.4.2020

Sledujte přírodovědné okénko!

Co právě kvete? Zajímavosti z přírody. Poznávačky a kvízy.

Podílejte se i vy na tvorbě: posílejte tipy na témata, která by vás zajímala; odkazy na zajímavé přírodovědné stránky nebo vlastní fotografie z přírody, kterými se chcete pochlubit ostatním na e-mail: eva.pozarova@skolarevnicov.cz

Vyučovací předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Anglický jazyk

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Matematika

pokyny

pracovní list

kontakt

učivo

pracovní list

kontakt

pokyn

učivo

kontakt

pokyn

učivo

kontakt

Dějepis

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

kontakt

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

Občanská a rodinná výchova

pokyny

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

kontakt

Fyzika

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

pokyny

učivo

prezentace

kontakt

Chemie

– 

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Přírodopis

 

učivo

prezentace

kontakt

učivo

kontakt

 

učivo

prezentace

kontakt

 

učivo

prezentace

kontakt

Zeměpis

 

učivo

učivo

kontakt

 

učivo

kontakt

 

učivo

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Německý jazyk

 

pokyny

kontakt

 

pokyny

kontakt

pokyny

pracovní list

kontakt

 
 

2.stupeň - výuka on-line na období od 25.3.-31.3.2020

Opakujeme!

 

Vyučovací předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Anglický jazyk

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Matematika

učivo

kontakt

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Dějepis

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Občanská a rodinná výchova

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Fyzika

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

možné řešení

kontakt

pokyny

řešení

řešení

kontakt

pokyny

učivo

učivo

kontakt

Chemie

– 

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Přírodopis

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Zeměpis

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

informace

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Německý jazyk

pokyny

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

řešení

kontakt

 

2.stupeň - výuka on-line na období od 17.3.-24.3.2020

V případě potřeby konzultace, dotazu, odesílání vypracovaných pracovních listů, atd. využívejte kontaktní e-mailovou adresu uvedenou u předmětu.

Vyučovací předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Anglický jazyk

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Matematika

učivo

učivo

učivo

učivo

kontakt

učivo

učivo

učivo

kontakt

učivo

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

učivo

řešení

kontakt

Dějepis

učivo

řešení

kontakt

učivo

mapa

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

Občanská a rodinná výchova

učivo

kontakt

učivo

řešení

kontakt

učivo

kontakt

učivo

kontakt

Fyzika

pokyny

učivo

učivo

učivo

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

učivo

řešení

kontakt

Chemie

– 

pokyny

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

řešení

řešení

kontakt

Přírodopis

pokyny

učivo

řešení

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

pokyny

učivo

kontakt

 

pokyny

učivo

řešení

řešení

kontakt

Zeměpis

učivo

kontakt

učivo

kontakt

učivo

učivo

řešení

kontakt

učivo

kontakt

Německý jazyk

učivo

řešení

konatkt

učivo

řešení

kontakt

učivo

řešení

kontakt

 

2.stupeň - výuka on-line na období od 11.3.-17.3.2020

 

Vyučovací předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

učivo

řešení

učivo

řešení

učivo

řešení

učivo

řešení

Anglický jazyk

učivo

učivo

učivo

učivo

Matematika

učivo

učivo

učivo

řešení

učivo

řešení

Dějepis

učivo

řešení

učivo  

řešení

učivo

řešení

učivo

řešení

Občanská a rodinná výchova

učivo

řešení

učivo

řešení

učivo

řešení

učivo1

učivo2

učivo3

řešení

Fyzika

učivo

učivo

učivo

učivo1 -pokyny

učivo2

učivo3

Chemie

– 

učivo

učivo1-pokyny

učivo2

Přírodopis

učivo1-pokyny

učivo2

 

učivo1-pokyny

učivo2

učivo3

učivo1-pokyny

učivo2

učivo3

učivo1-pokyny

učivo2

učivo3

učivo4

Zeměpis

učivo1

učivo2

učivo3

učivo4

učivo5

učivo6

učivo

učivo

řešení

učivo1

učivo2

učivo3

učivo4

učivo5

učivo6

učivo7

řešení

Německý jazyk

učivo

řešení

učivo

řešení

učivo

řešení