Obsah

Oslava Dne dětí

Ve středu jsme společně oslavili Den dětí. Všichni vyučující a žáci 9. třídy si připravili sportovní soutěže pro své spolužáky. Počasí nám všem přálo, takže jsme si oslavu užili.
Chybět nesměla ani sladká odměna ve formě mražené pochoutky.