Obsah

Třídní učitelé

třída

jméno

kontakt

I. třída  Gabriela Vimrová gabriela.vimrova@skolarevnicov.cz
  II. třída  Mgr. Václava Procházková vaclava.prochazkova@skolarevnicov.cz
  III. třída Mgr.Pavla Schejbalová pavla.schejbalova@skolarevnicov.cz
  IV. třída Mgr.Miroslava Vimrová miroslava.vimrova@skolarevnicov.cz
  V. třída  Mgr. Ivetta Ničová ivetta.nicova@skolarevnicov.cz
 VI. třída Mgr. Klára Ketmanová klara.ketmanova@skolarevnicov.cz
 VII. třída Ing.  Radka Zvěřinová radka.zverinova@skolarevnicov.cz
VIII. třída Mgr. Dana Stružková dana.struzkova@skolarevnicov.cz
  IX třída Mgr. Zdeněk Bánok zdenek.banok@skolarevnicov.cz

 

Netřídní učitelé

---

Mgr. Václav Řešátko

vaclav.resatko@skolarevnicov.cz

---

Mgr. Lucie Bláhová

lucie.blahova@skolarevnicov.cz

---

Ing. Šárka Mikovcová

sarka.mikovcova@skolarevnicov.cz

--- Mgr.Josef Vondrášek josef.vondrasek@skolarevnicov.cz
     
    Asistent pedagoga
--- Zlata Řebíková zlata.rebikova@skolarevnicov.cz
--- Monika Koliášová monika.koliasova@skolarevnicov.cz
--- Dagmar Laxová Kuchtová dagmar.kuchtova@skolarevnicov.cz
--- Bc.Ludmila Horáčková ludmila.horackova@skolarevnicov.cz