Obsah

Už jsme čtenáři!

Ve čtvrtek dopoledne proběhlo v naší první třídě „pasování na čtenáře“. Od září nás při výuce čtení provázel král Ota První. Dnes jsme mu předvedli, jak dobře už umíme číst a on nás pasoval na čtenáře. Všichni jsme dostali pamětní list a placku čtenáře. Krále s královnou jsme potom pozvali na sváteční hostinu, kterou jsme sami připravili. Krásně jsme si to užili. PRVŇÁCI