Navigace

Obsah

Náplň práce výchovné poradkyně

 

1. Profiorientace žáků (zprostředkování informací SŠ a SOU, přihlášky, zápisové lístky, individuální konzultace s rodiči či žáky, v případě zájmu možnost vyplnění a vyhodnocení dotazníku k volbě povolání u žáků, majících problémy s volbou vhodné školy, spolupráce s ÚP Rakovník, pomoc žákům s případným odvoláním)

 

2. Péče o děti se zdravotními, výchovnými a vzdělávacími potížemi, péče o žáky mimořádně nadané (odesílání na kontrolní vyšetření, hlídání termínů platnosti závěrů z vyšetření, individuální vzdělávací plány, spolupráce s třídními učiteli a metodikem prevence, pomoc při hledání nejvhodnějších postupů při výchovně vzdělávacím procesu, reedukace integrovaných žáků v rozsahu doporučeném PPP)

 

3. Spolupráce s pedagogickými, zdravotními a jinými zařízeními, které mohou pomoci při řešení problémů žáka (PPP Rakovník, Louny, Teplice, SPC Rakovník, odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence v Rakovníku, střediskem výchovné péče ve Slaném a další)

 

4. Pomoc při řešení problémů týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli, příp. žáky a rodiči apod.