Navigace

Obsah

V této sekci budeme zveřejňovat aktuální informace

Školní rok 2022-2023

Informace pro nadcházející období - březen 2023 

Informace pro nadcházející období - únor 2023 

Informace pro nadcházející období - leden 2023 

 

Informace pro nadcházející období - prosinec 2022 

Vánoční jarmark 

 

vt6vtvtvt5

 

Informace pro nadcházející období - listopad 2022 (422.65 kB)

 

Informace pro nadcházející období - říjen 2022

říjen 2022  

Bazárek , Seznam věcí , Štítky 

 

 

Informace pro nadcházející období -  září 2022

září 2022 (52.5 kB)

zájmové kroužky (25.43 kB)

přihláška na zájmové kroužky  (20.33 kB)

zvýšení cen obědů (13.56 kB) 

 

 

*************************************************************************************

Školní rok 2021-2022

Informace pro nadcházející období:

červen 2022

rozvrh školní rok 22 -23

organizace školního roku 22-23

volné dny a prázdniny šk.roku 22-23

přihláška do školní družiny šk.rok 22-23

nabídka zájmových kroužků šk.rok 22-23

přihláška na zájmové kroužky šk.rok 22-23 

 

 

 

Informace pro nadcházející období:

květen  2022 (114.91 kB)  

Turistický výšlap - "Řevničovská šlápota" (222.36 kB)

 

Informace pro nadcházející období:

duben  2022 (459.8 kB)   

Bazárek - informace  (724.63 kB)

Seznam věcí (14.25 kB)    Štítky  (13.29 kB)

 

Informace pro nadcházející období:

březen  2022  (51.66 kB) 

Přihláška na letní tábor   (11.92 kB)

 

Informace pro nadcházející období:

leden/únor  2022  (54.9 kB)

Příloha 1 (530.76 kB)   

Příloha 2 (360.88 kB)   

Příloha 3 (181.98 kB)

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  ZŠ (655.56 kB) 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  ŠJ   (1.79 MB)

 

Informace pro nadcházející období :

leden 2022 (50.24 kB)     

příloha 1) (763.44 kB)   

příloha 2) (221.28 kB)

 

Testování ve škole od 3.1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022 (763.44 kB)

INFORMACE PRO ŠKOLY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022 (221.28 kB)

 

Testování na škole 

Informace k testování (287.03 kB)   

Pokyn ke screeningovému testování  (440.01 kB)

Informace pro nadcházející období - listopad   2021   (47.15 kB) 

Informace pro nadcházející období - říjen  2021 (80.9 kB)    příloha - rozvrh doučování (776.67 kB) 

 

Informace pro nadcházející období - září 2021 (17.67 kB)

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021.

-----------------------------------------------------------------------

Školní rok 2020-2021

Informace k novému školnímu roku 2021-2022:

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd (28.46 kB)

časový harmonogram školního roku (18.79 kB)

volné dny a prázdniny (10.63 kB)

zájmové kroužky 2021-2022 (23.91 kB)

přihláška na zájmové kroužky (20.44 kB)

přihláška do školní družiny (91 kB)

 

 

Informace pro nadcházející období - červen 2021 (20.12 kB)

 

Informace k provozu základní a mateřské školy od 17.května 2021

 

  • V základních školách se od 17. 5. 2021  ruší rotační výuka a je umožněna přítomnost

     pro všechny  žáky 1.a2.stupně

  • Žáci  se testují pouze 1xtýdně
  • Povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních prostorách i nadále trvá

 

     Bližší informace k provozu ZŠ  (20.23 kB)

 

 

Informace k provozu základní a mateřské školy od 3.května 2021

 

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021  se umožňuje osobní přítomnost všech dětí
  • bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě
  • bez testování dětí navštěvující MŠ

            

      Bližší informace k provozu MŠ (20.32 kB) (20.32 kB)

 

  • V základních školách od 3. 5. 2021  je zavedena rotační výuka pro žáky 1.a2.stupně
  • Žáci 1.stupně ZŠ se testují pouze 1xtýdně
  • Žáci 2.stupně ZŠ se testují 2x týdně

 

     Bližší informace k provozu ZŠ 1.stupně (22.36 kB)      

     Bližší informace k provozu ZŠ 2.stupně (21.74 kB) 

Informace k otevření školy od 12.dubna 2021

Návrat žáků 1. stupně do školy bude zahájen od pondělí 12.4.2021 v rotační podobě,

žáci 2. stupně se budou  i nadále vzdělávat distanční formou.

informace k otevření školy (307 kB) (307 kB)

manuál k testování (545.99 kB) (545.99 kB)

leták k testování (545.39 kB)   (545.39 kB)

 

Informace duben 2021 (18.38 kB)

příloha - zápis do 1. třídy (320.57 kB)

Školní družina - TEAMS

Pro žáky 1.,2. a 3.třídy  byl zřízen další TEAMS - školní družina, kde mohou pod vedením
vychovatelek pracovat v rámci volnočasových aktivit.

Rozvrh je stanoven na každé úterý a čvrtek vždy od 13:00 do 14:00 hod. účast je dobrovolná, materiály pro volnočasovou činnost budou umístěné v elektronické podobě v souborech, případně si je můžete vyzvednout v tištěné podobě před budovou školy a to vždy v úterý od 8:00 do 14:00 hod.

 

Uzavření školy od 1.3.2021

 

S ohledem na stanovisko vlády ze dne 26. února 2021 a vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se od 1.3.2021 uzavírá provoz mateřské školy a základní školy.

Výuka bude probíhat distančně prostřednictvím MS TEAMS dle platného rozvrhu uvedeného ve škole OnLIne.

Text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete v příloze. (144.13 kB) (144.13 kB)

O dalších změnách Vás budeme obratem informovat.

 

 

 

Výuka od 15. února 2021 

 

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve škole.

Veškerá zavedená opatření jsou tedy beze změn, Do školy dochází pouze žáci

1. a 2. třídy,  ostatní žáci se i nadále budou vzdělávat distanční formou - MS 

TEAMS.

Zavedená opatření se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví. O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

 

Výuka od 1. února 2021 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy bude

v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 probíhat ve stejném režimu jako dosud. Tedy žáci 1. a 2. třídy budou docházet

do školy u ostatních žáků 3. až 9. třídy bude i nadále výuka zajištěna distanční formou MS TEAMS.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

 

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny proběhnou v pátek 29.ledna 2021. 

Hodnocení az 1. pololetí školního roku 2020/21 obdrží žáci formou výpisu z vysvědčení. Všem žákům, kteří jsou na distanční výuce bude tento výpis spolu se slovním hodnocením zaslán v elektronické podobě na e-mail zákonných zástupců.

Výuka od 25.ledna 2021

Současná epidemická situace bohužel neumožňuje návrat dalších ročníků do škol. Od 25. ledna tedy nedochází k žádné změně

a i nadále se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci prvního a druhého ročníku, pro ostatní žáky platí obvyklý rozvrh

distančních online hodin v MS Teams.
 

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

 

Výuka od 11. ledna 2021 do 22.ledna 2021

S ohledem na vývoj epidemiologické situace provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud.

Do školy mohou docházet pouze žáci 1. a 2.třídy, ostatní žáci 3.-9. třídy budou vzděláváni distanční formou, tedy prostřednictvím MS TEAMS.

Pro žáky 1.a 2.třídy je provoz neomezen, tedy školní družina od 6:00 do 17:00 hod., pro obě třídy je zajištěna strava, všichni žáci mají navolen oběd (vaříme pouze jeden chod), je třeba si pouze nastavit své stravovací návyky v systému www.strava.cz, jedná se zejména  o odhlášení obědů, případně nahlášení svačin.

Pro žáky 3.-9.třídy je připravena distanční výuka, rozvrh naleznete v informačním systému školy OnLine. Zároveň Vás chci informovat o možnosti individuálních konzultací žáků s jednotlivými učiteli. Termín konzultace je třeba si individuálně domluvit s vyučujícím prostřednictvím emailu nebo MS TEAMS.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

 

Výuka od 4.1. do 10.1.2021

Vzhledem k vývoji současné epidemiologické situace dochází ke změně organizace výuky na naší škole od 4.1. do 10.1.2021 a to následovně:

Do školy mohou docházet pouze žáci 1. a 2.třídy, ostatní žáci 3.-9. třídy budou vzděláváni distanční formou, tedy prostřednictvím MS TEAMS.

Pro žáky 1.a2.třídy je provoz neomezen, tedy školní družina od 6:00 do 17:00 hod., pro obě třídy je zajištěna strava, všichni žáci mají navolen oběd (vaříme pouze jeden chod), je třeba si pouze nastavit své stravovací návyky v systému www.strava.cz, jedná se zejména  o odhlášení obědů, případně nahlášení svačin.

Pro žáky 3.-9.třídy je připravena distanční výuka, rozvrh naleznete v informačním systému školy OnLine.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Informace k provozu škol a školských zařízení

 

 

Informace k provozu mateřské a základní školy do 18.12.2020

 

 

Výuka od 7.11.2020

1. stupeň  - 1. až 5. třída - prezenční vzdělávání

1. třída    2.třída     3.třída     4.třída      5.třída

8. a 9. třída - prezenční vzdělávání

6. a 7.třída - distanční vzdělávání TEAMS

6.třída     7.třída    8.třída      9.třída

 

 

Informace pro nadcházející období - prosinec 2020

 

 

 

Otevření školy pro žáky 2.stupně

1. stupeň  - 1. až 5. třída - prezenční vzdělávání

1. třída    2.třída     3.třída     4.třída      5.třída

6., 7. a 9. třída - prezenční vzdělávání

8.třída - distanční vzdělávání TEAMS

6.třída     7.třída    8.třída      9.třída

 

Otevření školy pro žáky 1. stupně

1. třída    2.třída     3.třída     4.třída      5.třída

 

Otevření školy pro žáky 1.a2.třídy

 

Informace pro nadcházející období - listopad 2020

Uzavření školy od 14.10. - 1.11.2020

Informace k uzavření

Rozvrh distanční výuky pro 1. stupeň ZŠ

 

Epidemiologická opatření - organizace školy

Informace pro rodiče

6.třída - rozvrh TEAMS  

7.třída - rozvrh TEAMS

8.třída - rozvrh TEAMS 

9.třída - rozvrh TEAMS

dodatek ke školnímu řádu

 

 

Informace pro nadcházející období - říjen 2020

Informace pro nadcházející období - září 2020

Provoz školy vzhledem ke COVID 19

 

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd

časový harmonogram školního roku

zájmové kroužky 2020-2021

přihláška na zájmové kroužky

přihláška do školní družiny

-----------------------------------------------------------

Školní rok 2019-2020

Letní tábor "Soseň 2020"

informace

seznam věcí

prohlášení bezinfekčnost

posouzení zdravotní způsobilosti

 

Informace k novému školnímu roku 2020-2021:

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd

časový harmonogram školního roku

zájmové kroužky 2020-2021

přihláška na zájmové kroužky

přihláška do školní družiny

 

Informace pro rodiče, zajištění výuky

Uzavření školy

Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

 

Prevence školy - koronavirus

Informace pro nadcházející období - Březen 2020

Informace pro nadcházející období - Únor 2020

Přihláška na letní tábor "SOSEŇ"

Informace pro nadcházející období - leden 2020

Informace pro nadcházející období - prosinec 2019

Přehled doučování - rozvrh

Informace pro nadcházející období - listopad 2019

Informace pro nadcházející období - říjen 2019

Informace pro nadcházející období - září 2019

 

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne 2.9.2019 od 8:00 hod. v prostorách školní tělocvičny, následně žáci přejdou se třídními učiteli do svých tříd, kde budou podávány informace k organizaci nového školního roku, předpokládané ukončení prvního dne v 10:00 hod.

Následně od  3.9.2019 bude škola v provozu dle platného rozvrhu, školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00 hod.

 

Informace k novému školnímu roku 2019-2020:

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd

časový harmonogram školního roku

zájmové kroužky 2019-2020

přihláška na zájmové kroužky

přihláška do školní družiny 2019-2020

--------------------------------------------------------------

Školní rok 2018-2019

Letní tábor "Pnětluky 2019"

informace

seznam věcí

prohlášení bezinfekčnost

Informace k novému školnímu roku 2019-2020:

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd

časový harmonogram školního roku

zájmové kroužky 2019-2020

přihláška na zájmové kroužky

přihláška do školní ružiny

Informace pro nadcházející období - červen 2019

Informace pro nadcházející období - květen 2019

Informace pro nadcházející období - duben 2019

 

Škola v přírodě "Stará Živohošť"

Organizace ŠVP         Prohlášení odpovědnosti

Prohlášení zákonných zástupců     Seznam věcí

 

Informace pro nadcházející období - březen 2019

Příloha 1

Informace pro nadcházející období - únor 2019

Příloha 1    Příloha 2

Informace pro nadcházející období - leden 2019

Informace pro nadcházející období - prosinec 2018

Přihláška "věda nás baví"

Informace pro nadcházející období - listopad 2018

Informace pro nadcházející období - říjen 2018

Informace pro nadcházející období - září 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2017-2018

Informace k novému školnímu roku 2018-2019:

časový rozpis rozvrhu jednotlivých tříd

časový harmonogram školního roku

zájmové kroužky 2018-2019

přihláška na zájmové kroužky

Informace pro nadcházející období - červen 2018

Informace pro nadcházející období - květen 2018

Rozšíření konzultací pro rodiče v předmětech ČJ a AJ

Informace pro nadcházející období - duben2018

Informace pro nadcházející období - březen 2018

Informace pro nadcházející období - únor 2018

Přihláška na letní tábor PNĚTLUKY

Informace pro nadcházející období - leden 2018

Vánoční jarmark dne 7.12.2017

Informace pro nadcházející období - prosinec 2017

Rozvrh doučování ve školní roce 2017/2018

Informace pro nadcházející období - listopad 2017

Oslava Halloweenu na škole - 31.10.2017

Informace pro nadcházející období - říjen 2017

nádobí

Informace pro nadcházející období - září 2017

Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí dne 4. 9. 2017 od 8:00 hodin. Jako již tradičně se všichni žáci sejdou v prostorách školní tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Budou přivítáni všichni prvňáčkové a žáci školy, pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy.

Po slavnostním zahájení se žáci  spolu se svými třídními učitelkami rozejdou  do svých kmenových tříd, kde obdrží veškeré informace k průběhu a organizaci školního roku 2017/2018.

Plánované ukončení prvního dne  je v 10:00 hod. Od úterý 5.9.2017 je škola v plném provozu dle platného rozvrhu tříd, včetně ranního a odpoledního provozu družin, tedy od 6.00- 7:40 hod. a od 11:30 - 17:00 hod.

Organizační zajištění nového školního roku 2017/2018

Časový rozvrh hodin

Časový harmonogram

Zájmové kroužky

Přihláška k zájmovým kroužkum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2016-2017

Informace pro nadcházející období -červen 2017

Informace pro nadcházející období -květen 2017

Informace pro nadcházející období -duben 2017

Informace pro nadcházející období - březen 2017

Informace pro nadcházející období - únor 2017

Informace pro nadcházející období - leden 2017

Informace pro nadcházející období - závěr kalendářního roku 2016

Informace pro nadcházející období - prosinec 2016

Informace pro nadcházející období -listopad 2016

Informace pro nadcházející období - říjen 2016

Škola v přírodě -19.9.-23.9.2016

Návrat je plánován na pátek 23.9.2016 ve 12:00 hod. ke škole.

Příjezd proběhl bez problémů, všichni se ubytovali a po obědě byl zahájen vlastní program školy v přírodě. Pro případné dotazy se obracejte na telefonní číslo vedoucí ŠVP 720 946 868.

Místem konání je rekreační středisko Jordán  v Opárenském údolí pod Lovošem nedaleko Malých Žernosek asi 5km od Lovosic.

 

Školní rok 2016 -2017

informace září 2016

Informace k zahájení nového školního roku naleznete ZDE.

Organizační zajištění nového školního roku:

Časový rozvrh hodin

Časový harmonogram

Zájmové kroužky

Škola v přírodě