Navigace

Obsah

Školní parlament                                                         

Školní parlament je orgánem žáků, který se schází jednou měsíčně a který žákům umožňuje  komunikovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů a uspokojování potřeb a zájmů žáků.  Motivuje žáky k účasti na akcích školy a rozvíjí schopnost týmové spolupráce.

 

 • Školní parlament je tvořen zástupci všech tříd, a to od 1. – 9. ročníku.
 • Žáci volí v každé třídě dva žáky - členy Školního parlamentu.
  Tito žáci zastupují třídu na schůzkách Školního parlamentu a jsou povinni zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jeho jednání.
  Jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže jsou pro to důvody a žákovská samospráva třídy takový návrh odhlasuje.
 • Člen Školního parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést jakýkoliv návrh  nebo dotaz své třídy, který byl ve třídě schválen
 • Zástupci tříd mají v parlamentu hlasovací právo 
 • Pověřený žák parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních
 • Členové parlamentu volí na 1. schůzce Radu parlamentu – ta je tvořena 5 členy (vždy jeden zástupce 6., 7., 8. tříd a dva  zástupci 9. tříd)
 • Rada parlamentu je nejbližším spolupracovníkem vedení školy a je oslovována v případě rychlého vyřešení určité situace nebo problému, či organizace akcí školy.